Tuesday, July 16, 2013

Italian summer - Napoli

"Vedi Napoli e poi mori"
   Johann Wolfgang von Goethe

"See Naples and then die".
I didn't know exactly what I was expecting from Naples, but for sure something big, as I've heard so much about that city... And it was!
When I arrived at my hotel near the train station, I've decided to have a walk and visit the historical center, as it was not far away. So, I took my map (as a perfect tourist :P ), and I saw that the Duomo is just few streets away on the right.
As I start walking, my first reflexion was that it's very dirty... But to be honest, it's like this near train stations in most cities... The thing was, that I passed that area and was supposing to get near the center... And it was even worst! When I turned into the Duomo street (via Duomo), I checked 10 times if I'm really in that street, because I couldn't believe that this is how look the historical center of Naples!!

"Zobaczyć Neapol i potem umrzeć".
Nie do końca wiedziałam czego się spodziewałam od Neapolu, ale na pewno czegoś wielkiego, w związku z tym, że tyle rzeczy słyszałam o tym mieście... I dokładnie tak było!
Jak dotarłam do mojego hotelu koło stacji kolejowej, stwierdziłam, że pójdę spacerkiem zwiedzić centrum historyczne, które było parę uliczek dalej po prawej stronie.
Pierwsze o czym pomyślałam jak zaczęłam iść to, że jest bardzo brudno... Ale szczerze mówiąc, tak jest w większości miastach przy głównej stacji. Rzecz w tym, że niby już minęłam tą część miasta i powinnam już się zbliżyć do centrum... A było jeszcze gorzej! Jak skręciłam w ulicę Duama (via Duomo), z 10 razy się rozglądałam czy na pewno jestem na dobrej ulicy, bo nie mogłam uwierzyć, że tak wygląda centrum historyczne Neapolu!!


The problem of the waste in the street is due to... the neapolitan mafia: the Camorra. They got the monopole on the garbage business. Some of the wastes are buried illegally in the ground and some others are sent to Romania. This is why, there is the garbage crisis.
The yearly incomes of the Camorra, from all their activities (weapons and drogues traffic, prostitution, etc...) is around 12,5 billion €uro, 700 million from the garbage business.

Powodem problemu ze śmieciami jest... neapolitańska mafia: Comorra. Mają monopol na biznes z nieczystościami. Część śmieci jest nielegalnie zakopane, inna część jest wysyłana do Rumuni. Dlatego  zrobił się tam kryzys śmieciowy.
Roczny dochód Camorry z ich zajęć (handel bronią i narkotykami, prostytucja, itd... ) wynosi około 12,5 miliardów €uro, w tym 700 milionów z biznesu śmieciowego.
Then, I finally arrived at the Duomo.
W końcu dotarłam do Duomo.After that, I've decided to make it safe and to continue on a sightseeing tour bus. The beginning of the tour was without any changes... Dirty...

Potem, postawiłam na bezpieczeństwo i wsiadłam do busa sightseeing tour. Początek wycieczki był bez zmian... Brudny...
You can see in Naples a lot of red buildings, because red is the Naples' color and means: passion, blood and love.

W Neapolu możecie zobaczyć dużo czerwonych budynków, ponieważ czerwony jest kolorem Neapolu, i oznacza: pasja, krew i miłość. 

But... When we got to the sea side of Naples... Everything changed! 
Near the port, you can see the Castle Nuovo (it's a bit messy in front of it because they are building a new subway line).

Ale... Jak dojechaliśmy do części Neapolu nad morzem... Wszystko się zmieniło!
Koło portu, można zobaczyć zamek Castle Nuovo (Jest mały bałagan przed nim bo budują nową linię metra).
Continuing along the sea, there are some really nice places.

Kontynuując wzdłuż morza, można zobaczyć na prawdę fajne miejsca.A must-do in Naples is... to eat a real neapolitan pizza! :P No, this is not a legend, they are REALLY very good :)
Do you know why the famous pizza Margherita is called like that? In june 1889, the chief Raffaele Esposito wanted to make a special pizza for the queen Margherita who was coming to Naples. He putted on some mozzarella, fresh basil and tomatoes which made it green, white and red, like the color of Italy, and named it: the pizza Margherita. 

Coś co po prostu trzeba zrobić w Neapolu to... Zjeść prawdziwą neapolitańską pizze! :P Nie, to nie jest legenda, są NA PRAWDĘ pyszne :)
Czy wiecie dlaczego słynna pizza Margherita tak się nazywa? W czerwcu 1889r, szef Raffaele Esposito chciał przygotować specjalną pizze na przyjazd królowej Margherita do Neapolu. Udekorował ją mozzarellą, świeżą bazylią i pomidorami, co dawało jej kolory Włoch: zielony, biały i czerwony. Po czym nazwał ją: pizza Margherita.


In one of the streets, I've founded some funny shops:
One was with some gadgets, all looking like chocolate :P And the other one... had a funny name for a chocolate (real) shop ;)

Na jednej z ulic, znalazłam pare śmiesznych sklepów:
W jednym były same gadżety o kształcie czekolady:) A drugi ... Miał śmieszną nazwę, jak na sklep z (prawdziwymi) czekoladkami ;) And I bought there a new hat :P
I kupiłam sobie tam nowy kapelutek :P

 

Sweet ;)

 Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin

1 comment:

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts