Friday, June 28, 2013

Monaco - Part 1

Last saturday I went for 4 days to Monaco! :D
This city-state is amazing. Not just because "WeAllLoveMonaco", but because it's really a place where you have an atmosphere like nowhere else. 
You can like it or not, but everything there is all about money: all the prettiest cars of the world, the enormous yachts, the huge apartments, the pretty (botoxed) ladies, the luxurious hotels, the celebrities, the casino, the castle... 

W zeszłą sobotę  wyjechałam na 4 dni do Monako! :D
To miasto-kraj jest niesamowite! Nie tylko dlatego, że "KochamyWszyscyMonako", ale dlatego, że to naprawde jest miejsce gdzie jest atmosfera jak nigdzie indziej.
Możecie to lubić lub nie, ale tu wszędzie chodzi o pieniądze: wszystkie najpiękniejsze samochody świata, gigantyczne jachty, ogromne mieszkania, piękne (zbotoksowane) kobiety, luksusowe hotele, celebryci, kasyno, zamek...The area of Monaco is 2,02 km2, for a population of 36.371 which is making it the second smallest country of the world (the Vatican is the smallest, 0,44 km2).

Monako jest krajem o powierzchni całkowitej 2,02 km2 i posiada 36.371 mieszkańców. Jest to drugi najmniejszy kraj na świecie (Watykan jest najmniejszy 0,44 km2)How did the Grimaldi started in Monaco? Not so prince charming as it could sound...
On the windy night of the 8th of january 1297, Francesco Grimaldi, called the "malizia" (the cunning), and his cousin, Rainier I, knocked at the gate of the fortress, dressed as Franciscan monks ("monaco" in italian, but that's a coincidence), and asked for a sleepover. As the guardians let them go in, Francesco took his sword out of his frock and called his hidden small army. They all got in, killed the Genoese and took the castle.
This is how Monaco got into the Grimaldi's hands. And this event is commemorated on the monegasque coat of arms, on which the supporters are two monks armed with swords.

Jak Grimaldi dostali się do Monako? To nie do końca brzmi jak historia księcia z bajki...
W wiecznej nocy, 8ego stycznia 1297r. Francesco Grimaldi, zwany "malizia" (spryciarz), i jego kuzyn, Rainier I,  przebrani za mnichów franciszkańskich ("monaco" po włosku, ale to czysty przypadek), zapukali do bramy fortesy w celu uzyskania miejsca do spania na noc. Strażnicy wpuścili ich do środka, po czym Francesco wyciągnął miecz spod habitu i krzyknął na swoją małą ukrytą armię, która weszła przez otwartą bramę. Pozabijali  zaskoczonych Genueńczyków i przyjeli twierdze. 
W ten sposób Monako znalazło się w rękach Grimaldich i na herbie pojawiło się dwóch mnichów z  wzniesionymi mieczami. 


The statue of Francesco Grimaldi dressed as
a monk with a sword, in front of the
Prince's palace of Monaco
The monegasque coat of armsIn 1314, the Grimaldi's got officially the power over the rock, and are still having it. They just lost it for a couple of years, 1793-1814, when Monaco became, in this period, french.

W 1314r. rodzina Grimaldich oficjalnie dostało władze na skale i posiada ją nadal. Stracili ją tylko na pare lat, 1793-1814, kiedy Monako na ten okres zostało francuskie.

The Prince's palace of Monaco
The square of the palace

If you are walking in Monaco from one side to the other, in the direction of the palace, you can find very nice places, like shopping areas, a big open swimmingpool, nice buildings and nice views.

Jeśli w Monako idziecie pieszo z jednej strony na drugą, możecie zobaczyć bardzo fajne miejsca jak miejsca na fajne zakupy, duży otwarty basen, fajne budynki i ładne widoki.

If you are a football fan, for sure you will enjoy the "Champions Promenade" with the footprint of famous players ;) My favorite is ... Zidane!! :D

Jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, z pewnością spodoba wam się alejka "Champions Promenade", z odciskami stóp znanych piłkarzy ;) Moim faworytem jest ... Zidane!! :D

In front of the Hermitage Hotel, you can find one of the 45 copies of the famous statue of " the thinker" of Auguste Rodin. 

Na przeciwko hotelu Hermitage, możecie zobaczyć jedną z 45 kopii, znanej rzeżby "Myśliciela" Auguste'a Rodina.
And of course the most famous place in Monaco is the casino ;) But I will tell more about this in the next post ;)

Oczywiście najsłynniejsze miejsce w Monako jest kasyno ;) Ale o tym więcej w następnym poście ;)
photos: Eric Stepniewski
I was wearing: Swarovski earrings and gold bracelet, BarongBarong purple bracelets, Coccinelle bag, pink Superga shoes, yellow sandals, Jersey Boatneck dress Hale Bob

 Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin

No comments:

Post a Comment

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts