Wednesday, August 21, 2013

Italian summer - Boboli gardens

One of the very nice places of Florence is the Boboli gardens, behind the Palazzio Pitti, the Medici's main seat.

Jedno z bardzo fajnych miejsc we Florencji, są ogrody Boboli, na tyłach Palazzio Pitti, który był główną siedzibą Medyceuszy.

After visiting the buildings of the historical center, it's good to see a bit of a green place ;) It's anyway a little bit like an outdoor museum with roman sculptures from the 16th and 17th century.
The gardens had many architects. The first one was Niccolo Tribolo until 1550. Then Bartolomeo Ammanati, with the help of Giorgio Vasari. Some sculptures and the grotto (the cave), are from Bernardo Buontalenti.

Po oglądaniu budynków w historycznym centrum Florencji, miło chwilkę popatrzeć na zieleń ;) To i tak trochę wygląda jak outdoorowe muzeum z rzymskimi rzeźbami z 16-ego i 17-ego wieku.
Ogrody mieli wiele architektów. Pierwszy był Niccolo Tribolo, do 1550 r. Potem był Bartolomeo Ammanati, z pomocą Giorgio Vasariego. Kilka rzeźb oraz grotto (jaskinia), są od Bernardo Buontalenti.Fontana del bacchino

A little advice: if you go there during summer, and you're suffering when it's hot ... Better go there in the morning or late afternoon. I feel perfectly in high temperatures (and suffering a lot during winter), but I know that not everybody does ;) You will have to walk a lot, as it has 45.000 m2, so better put some comfortable shoes :)

Mała wskazówka: Jeżeli wybieracie się tam w ciągu lata, i trochę cierpicie kiedy jest ciepło... Lepiej idźcie tam rano albo późniejszym popołudniem. Ja akurat czuje się świetnie w wysokich temperaturach (a zimą ostro cierpię), ale wiem, że nie wszyscy tak mają ;) W związku z tym, że ogrody mają powierzchnie 45.000 m2, lepiej załóżcie wygodne buty :)You will see there, the fountain of Neptune, called by the florentines "the Fountain of the Fork".

Zobaczycie tam fontannę Neptuna, zwaną przez miejscowych "Fontanna z widelcem".

The amphitheatre
And spotted there, the famous polish actress, Grażyna Szapołowska, who came to get some inspiration for her new book, after the success of "Ścigając pamięć" (chasing memory) ;)

Można było też tam zobaczyć słynną polską aktorkę, Grażynę Szapołowską, która przyjechała po inspiracje do nowej książki, po sukcesie "Ścigając pamięć" ;)


Look at the nice view you have from there! :D
Popatrzcie jaki piękny widok stamtąd! :D


At the end of the gardens, you'll see the amazing Grotta del Buontalenti (the cave), next to the end of the Vasari corridor. 

Pod koniec ogrodów, zobaczycie Grotta del Buontalenti (jaskinię), przy końcowej części korytarza Vasariego.

A biiiig thank you to my photographer:
Il Papounetto ;)


I was wearing: Zara shirt, Massimo Rebecchi skirt, Miu Miu sunglasses, Casadei sandals, no name bracelets


 Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin


1 comment:

  1. Types of slot machines - bonanza, traditional slots, egyptian, 777 sizzling slots, fruits, loopy monkey and extra. Pacing in a good slot sport is similarly driven by a curler coaster of emotion, which maps to the VOLATILITY of the math mannequin. A participant has to lose as much if no more often than they win to make the winning feel better. As was the case in lots of} industries, casinos reevaluated every little thing about their companies during the Covid shutdowns. A month before the pandemic, in February 2020, there were 139,753 machines. And in February 2022, the state’s casinos appeared search out|to search out} its magic quantity utilizing the Goldilocks 1xbet principle—and, for now, 122,247 slot machines is just right.

    ReplyDelete

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts