Tuesday, August 13, 2013

Italian summer - home made pasta :D

As I told you during the Pizza cooking class: It's time to learn how to cook local! :D But, everything homemade ;) So, I've been at a pasta cooking class.

Tak jak wam ostatnio mówiłam podczas lekcji gotowania pizzy: Czas nauczyć się gotować tradycyjne włoskie jedzenie! :D Ale, wszystko oczywiście domowej roboty ;) Więc, byłam na kurs gotowania pasty.The first pasta appears in 1154, in Sicily. There are 310 different forms know by over 1300 names.
Tomato sauce (which is for us now, one of the simplest sauce), was added to the pasta since 1790, by the roman chef Francesco Leonardi. Before tomato sauce was introduced, pasta was eaten dry with the fingers, as the sauce demanded the use of the fork.
Italy is the biggest world producer of pasta --> 3.247.322 tons (in 2011). Then comes USA --> 3.000.000 tons, and Brazil --> 1.300.000 tons. And guess who are the biggest consumers? Italians (26 kg/ person/ year), then Venezuela (12 kg), Tunisia (11,7 kg), Greece (10,4 kg).

Pierwsze kluski pojawiły się w 1154, w Sycylii. Istnieje 310 kształtów, znane pod 1300 różnymi nazwami. Sos pomidorowy (który jest teraz dla nas jednym z prostszych sosów), został dodany do makaronu od 1790 przez rzymskiego szefa kuchni Francesco Leonardi. Zanim wprowadzono sos pomidorowy, pasty jadły się suche, palcami, ponieważ sos wymagał użytkowania widelca.
Włochy są największymi producentami klusek na świecie --> 3.247.322 ton (w 2011 r.) Potem USA --> 3.000.000 ton, i Brazylia 1.300.000 ton. I zgadnijcie kto jest największym konsumentem? Włosi (26 kg/ osobę/ rok), potem Venezuela (12 kg), Tunezja (11,7 kg), Grecja (10,4 kg).

Let's start with the recipe! You will see, it's very easy :)

Zaczynajmy z naszym przepisem! Zobaczycie, jest to bardzo proste :)

Ingredients for fresh egg pasta:

• 2 eggs
• 50g of flour of durum wheat
•150g of flour type "00"

Składniki na makaron jajeczny:

2 jajka •
50g  mąki z przenicy durum •
150g mąki typu "00" •

Put the flours in a large bowl and mix them with a fork.

Wsyp mąki do dużej miski i wymieszaj widelcem.


Add the eggs and a pinch of salt and start mixing with the fork, until you get something like this:

Dodaj jajka i szczyptę soli i rozpocznij mieszanie widelcem, aż będziesz miał coś takiego:Then you continue with the hands until you get a regular and smooth dough.

Potem kontynuujesz rękoma, aż Twoje ciasto będzie równe.Rather the dough into a ball and wrap it tightly in a plastic wrap. Leave at least for 30 minutes.

Ułóż ciasto w kulkę i zawiń ją ciasno w folię kuchenną. Zostaw na 30 minut.


Then you have time to prepare the sauce you'll want, like vegetables, meat or just cut some cherry tomatoes and prepare the basil.

Wtedy masz czas na przygotowanie dowolny sos, jak na przykład warzywny, mięsny albo po prostu pokrój koktajlowe pomidorki i przygotuj liście bazylii.


When you are ready with your sauce, unpack your dough from the plastic wrap, and cut it in half. (You'll do the next step for both half, one after the other)
You start to make the dough flat with the rolling pin. 

Jak sos będzie gotowy, rozpakuj swoje ciasto i pokrój je na 2 równe części. (kolejne kroki powtórzysz dla każdej połówki, jedna po drugiej)
Najpierw spłaszczasz ciasto wałkiem.


Then, you put your dough in the pasta machine, and repeat twice the following machine settings: 2, 4, 6. 

Potem wkładasz ciasto do maszynki do makaronu, i 2 razy powtarzasz następujące ustawienia: 2, 4, 6.Fold the long dough in 3, roll a bit with the rolling pin and put it again into the machine like before (2, 4, 6, all twice)

Złóż ciasto na 3 części, rozwałkuj je trochę i ponów czynność z maszynką (2, 4, 6, wszystko 2 razy)Put again the dough in the machine, but this time in the cutting part, to have perfectly cutted spaghetti or tagliatelle. Put on them a bit of flour, when you finish.

Włóż jeszcze raz ciasto do maszyny, ale tym razem w tnącej części, by mieć idealnie pokrojone spaghetti albo tagliatelle. Po ukrojeniu, posyp je delikatnie mąką. 
You can also cut them on your own. Then just roll the dough, and cut on the width you want. 

Możesz też je sam pokroić. Wtedy po prostu zwiń ciasto i pokrój na dowolną szerokość.Another possibility is to make ravioli. Then you have to prepare the filling you'll want (meat, potatoes, cheese...) 
When you finish to pass the dough through the machine twice, make little balls of filling, and put them on the dough (2 fingers between them).

Kolejną możliwością są ravioli (pierożki). Wtedy musisz przygotować farsz, który lubisz (z mięsa, kartofli, sera...)
Jak skończysz przekładać ciasto przez maszynkę, zrób małe kuleczki z farszu i ułóż je na cieście ( 2 palce odległości)Cover the 2 sides, and with your finger, take the air out of the dough.

Połącz obie strony i wyjmij palcami, powietrze z ciasta.Cut it, and you're done :)
Pokrój, i gotowe :)


Your pasta are ready to be boiled for 3-4 minutes.

Ugotuj Twój makaron na 3-4 minuty.


And now... Bon appétit :P
It's delicious! :D
A teraz... Bon appéttit :P
Jest pyszne! :D
Thank you to our chef Francesco :)
Dziękuję naszemu szefowi Francesco :)


 Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin

I was wearing: ISSI earrings, Desigual dress, Havaianas flip-flops, no name barcelets.


No comments:

Post a Comment

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts